1.DIO

NaslovPosjetePreuzmi
Poziv na sudjelovanje na izborima za članove općinskog odbora HDZ-a Karlobag i članove (izaslanike) skupštine županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 61 PreuzmiPregled
PREDLOŽAK NAPUTKA O NAČINU KANDIDIRANJA -GIP OTOČAC 97 PreuzmiPregled
POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU OO HDZ-A PLITVIČKA JEZERA 76 PreuzmiPregled
POZIV - za sudjelovanje na izborima za članove gradskog odbora HDZ-a Otočac i članove izaslanike skupštine županijske organizacije HDZ-a LSŽ s naputkom za kandidiranje 69 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor člana općinskog odbora Općinske organizacije HDZ-a Općine Donji Lapac 45 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 142 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura oo Lovinac 94 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima glasovanja ŽIP LSŽ 124 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima Senj 55 PreuzmiPregled
Odluka o outvrđivanju pravovaljanih kandidatura - potpisana - KARLOBAG 69 PreuzmiPregled
ODLUKA o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinske Gradske organizacije HDZ-a OpćineGrada Gospića 105 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC str.2 42 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC - 1STR 54 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 117 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG I IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a lIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 51 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANA OPĆINSKOG ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DOLJI LAPAC 80 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE-GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE-GRADA UDBINA 68 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 159 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-a OPĆINE DONJI LAPAC 40 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA - Općine Perušić 84 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRDJIVANJU PRAVOVALJA NIH KANDIDATURA - ŽIP 82 PreuzmiPregled
ODLUKA O PRAVOVALJANIM KANDIDATURAMA - Plitvička Jezera 91 PreuzmiPregled
Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a grada Senja 120 PreuzmiPregled
NAPUTAK SIP-a O GLASOVANJU BIRAČA U SAMOIZOLACIJI 46 PreuzmiPregled
NAPUTAK O RADU BIRAČKIH ODBORA - 2020. 48 PreuzmiPregled
NAPUTAK O ODREĐIVANJU ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA, I PROMATRAČA KANDIDATA 62 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU KANDIDIRANJA - IZBOR ŽO HDZ 100 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A PL. JEZERA 62 PreuzmiPregled
Lista kandidata za potpredsjednike- potpisana - KARLOBAG 64 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika oo Lovinac 66 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika - potpisana - KARLOBAG 78 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor potpredsjednika oo Lovinac 49 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 127 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKEORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 100 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG 51 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 114 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA 221 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ŽO 124 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 43 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 103 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 162 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GO HDZ-a SENJ 147 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA - Općine Perušić 83 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA ŽO 130 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 105 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 142 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 129 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PODPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 37 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-A LSŽ IZ OO HDZ-A DONJI LAPAC 55 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA NA IZBORNU SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORAGNAIZACIJE HDZ-A LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 120 PreuzmiPregled