at

Program

Polazeći od svih bitnih dosadašnjih programskih dokumenata Hrvatske demokratske zajednice, a napose od:

  • Programske deklaracije s Osnivačke skupštine HDZ-a od 17. lipnja 1989. godine,
  • Programa HDZ-a prihvaćenog na II. Općem saboru HDZ-a,
  • Programske deklaracije IV. Općega sabora HDZ-a,
  • zaključaka Središnjeg odbora HDZ-a iz prosinca 1998. godine,
  • Programske deklaracije V. Općega sabora HDZ-a, i
  • Političke rezolucije VI. Općega (Izvještajnog) sabora HDZ-a,

VII. Opći sabor HDZ-a donosi Program Hrvatske demokratske zajednice.