POZIV - za sudjelovanje na izborima za članove gradskog odbora HDZ-a Otočac i članove izaslanike skupštine županijske organizacije HDZ-a LSŽ s naputkom za kandidiranje

Preuzmi Pregled