1.DIO

NaslovPosjetePreuzmi
Poziv na sudjelovanje na izborima za članove općinskog odbora HDZ-a Karlobag i članove (izaslanike) skupštine županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 54 PreuzmiPregled
PREDLOŽAK NAPUTKA O NAČINU KANDIDIRANJA -GIP OTOČAC 88 PreuzmiPregled
POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU OO HDZ-A PLITVIČKA JEZERA 69 PreuzmiPregled
POZIV - za sudjelovanje na izborima za članove gradskog odbora HDZ-a Otočac i članove izaslanike skupštine županijske organizacije HDZ-a LSŽ s naputkom za kandidiranje 63 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor člana općinskog odbora Općinske organizacije HDZ-a Općine Donji Lapac 38 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 135 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura oo Lovinac 82 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima glasovanja ŽIP LSŽ 120 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima Senj 47 PreuzmiPregled
Odluka o outvrđivanju pravovaljanih kandidatura - potpisana - KARLOBAG 61 PreuzmiPregled
ODLUKA o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinske Gradske organizacije HDZ-a OpćineGrada Gospića 99 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC str.2 35 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC - 1STR 47 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 110 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG I IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a lIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 44 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANA OPĆINSKOG ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DOLJI LAPAC 75 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE-GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE-GRADA UDBINA 61 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 153 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-a OPĆINE DONJI LAPAC 34 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA - Općine Perušić 78 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRDJIVANJU PRAVOVALJA NIH KANDIDATURA - ŽIP 76 PreuzmiPregled
ODLUKA O PRAVOVALJANIM KANDIDATURAMA - Plitvička Jezera 82 PreuzmiPregled
Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a grada Senja 113 PreuzmiPregled
NAPUTAK SIP-a O GLASOVANJU BIRAČA U SAMOIZOLACIJI 39 PreuzmiPregled
NAPUTAK O RADU BIRAČKIH ODBORA - 2020. 40 PreuzmiPregled
NAPUTAK O ODREĐIVANJU ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA, I PROMATRAČA KANDIDATA 54 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU KANDIDIRANJA - IZBOR ŽO HDZ 94 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A PL. JEZERA 56 PreuzmiPregled
Lista kandidata za potpredsjednike- potpisana - KARLOBAG 58 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika oo Lovinac 58 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika - potpisana - KARLOBAG 70 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor potpredsjednika oo Lovinac 42 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 120 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKEORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 93 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG 45 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 105 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA 212 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ŽO 116 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 37 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 97 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 155 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GO HDZ-a SENJ 140 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA - Općine Perušić 75 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA ŽO 123 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 84 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 136 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 122 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PODPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 31 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-A LSŽ IZ OO HDZ-A DONJI LAPAC 48 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA NA IZBORNU SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORAGNAIZACIJE HDZ-A LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 113 PreuzmiPregled