1.DIO

NaslovPosjetePreuzmi
Poziv na sudjelovanje na izborima za članove općinskog odbora HDZ-a Karlobag i članove (izaslanike) skupštine županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 39 PreuzmiPregled
PREDLOŽAK NAPUTKA O NAČINU KANDIDIRANJA -GIP OTOČAC 75 PreuzmiPregled
POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU OO HDZ-A PLITVIČKA JEZERA 57 PreuzmiPregled
POZIV - za sudjelovanje na izborima za članove gradskog odbora HDZ-a Otočac i članove izaslanike skupštine županijske organizacije HDZ-a LSŽ s naputkom za kandidiranje 49 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor člana općinskog odbora Općinske organizacije HDZ-a Općine Donji Lapac 22 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije 124 PreuzmiPregled
Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura oo Lovinac 67 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima glasovanja ŽIP LSŽ 107 PreuzmiPregled
Odluka o rezultatima Senj 31 PreuzmiPregled
Odluka o outvrđivanju pravovaljanih kandidatura - potpisana - KARLOBAG 49 PreuzmiPregled
ODLUKA o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinske Gradske organizacije HDZ-a OpćineGrada Gospića 87 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC str.2 23 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DONJI LAPAC - 1STR 33 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDITATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 99 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG I IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a lIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 31 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANA OPĆINSKOG ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE DOLJI LAPAC 64 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE-GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A OPĆINE-GRADA UDBINA 48 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 142 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE IZ OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-a OPĆINE DONJI LAPAC 22 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA - Općine Perušić 64 PreuzmiPregled
ODLUKA O UTVRDJIVANJU PRAVOVALJA NIH KANDIDATURA - ŽIP 64 PreuzmiPregled
ODLUKA O PRAVOVALJANIM KANDIDATURAMA - Plitvička Jezera 71 PreuzmiPregled
Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a grada Senja 99 PreuzmiPregled
NAPUTAK SIP-a O GLASOVANJU BIRAČA U SAMOIZOLACIJI 27 PreuzmiPregled
NAPUTAK O RADU BIRAČKIH ODBORA - 2020. 27 PreuzmiPregled
NAPUTAK O ODREĐIVANJU ČLANOVA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA, I PROMATRAČA KANDIDATA 43 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU KANDIDIRANJA - IZBOR ŽO HDZ 83 PreuzmiPregled
NAPUTAK O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA KANDIDIRANJA ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A PL. JEZERA 44 PreuzmiPregled
Lista kandidata za potpredsjednike- potpisana - KARLOBAG 45 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika oo Lovinac 44 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor predsjednika - potpisana - KARLOBAG 59 PreuzmiPregled
Lista kandidata za izbor potpredsjednika oo Lovinac 31 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 109 PreuzmiPregled
LISTU KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKE GRADSKEORGANIZACIJE HDZ-a GRADA GOSPIĆA 81 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA HDZ-a OPĆINE KARLOBAG 32 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA IZASLANIKA NA SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE HDZ-a LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 91 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG ODBORA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA 200 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA ŽO 104 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 21 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 85 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 142 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA GO HDZ-a SENJ 130 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA - Općine Perušić 63 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA ŽO 111 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA OO HDZ-A OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 45 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA OTOČCA 124 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR POTPREDSJEDNIKA GO HDZ-a GRADA SENJA 110 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR PODPREDSJEDNIKA OPĆINSKE ORGANIZACIJE HDZ-A DONJI LAPAC 19 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA NA IZBORNU SKUPŠTINU HDZ-A LSŽ IZ OO HDZ-A DONJI LAPAC 38 PreuzmiPregled
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR IZASLANIKA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SENJA NA IZBORNU SKUPŠTINU ŽUPANIJSKE ORAGNAIZACIJE HDZ-A LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 101 PreuzmiPregled