Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a grada Senja

Preuzmi Pregled